Bedrijfshulpverlening (BHV)

Over bedrijfshulpverlening (BHV)

Volgens de Arbo-wet is elk bedrijf sinds 1994 verantwoordelijk voor de veiligheid en/of gezondheid van haar werknemers, bezoekers en klanten. Dit betekent dat elke instelling verplicht is één of meerdere werknemers aan te wijzen als BedrijfsHulpVerlener. In geval van een calamiteit of een situatie met enig gevaar voor de veiligheid of gezondheid, zal de bedrijfshulpverlener binnen enkele minuten aanwezig moeten zijn. Van de bedrijfshulpverlener wordt verwacht dat hij of zij de situatie kan overzien en de juiste noodzakelijke acties zal ondernemen om de schade te beperken. In feite vervult de bedrijfshulpverlener een voorpostfunctie voor de professionele hulpverleningsdiensten zoals de politie, brandweer of ambulancedienst. De acties die de bedrijfshulpverlener onderneemt, kunnen van groot belang zijn voor het verdere verloop van het incident of de gevolgen van het incident.

Het beperken en bestrijden van brand én het voorkomen en beperken van ongevallen.

Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.

Het alarmeren van en samenwerken met de hulpverleningsorganisaties

Basisopleiding BHV

De basisopleiding tot bedrijfshulpverlener bestaat uit een cursus ‘Eerste hulp en levensreddende handelingen’ en een cursus ‘Brandbestrijding en ontruiming’. De cursusduur bedraagt twee dagen en omvat in totaal 16 uur. Het cursusboek “Basisopleiding bedrijfshulpverlener van het Nederlands Instituut voor de Bedrijfshulpverlening” zit hierbij inbegrepen. De examens en certificering gaan via de NIBHV. De cursus kan bij u in het bedrijf worden gegeven, maar kan ook gevolgd worden middels open inschrijving.
Naast de basiscursus kan er ook gekozen worden voor extra accenten tijdens de lessen. Een leidster in de kinderopvang heeft immers met andere incidenten te maken dan een medewerker in de horeca. L&P houdt hier rekening mee en biedt een BHV opleiding op maat. Voor medewerkers in de kinderopvang wordt bijvoorbeeld kinderreanimatie meegenomen in het cursuspakket. Bij ons geldt: elk bedrijf is anders dus ook de BHV opleiding!

Basisopleiding BHV

Het diploma bedrijfshulpverlener is één jaar en drie maanden geldig. Daarna moet er een herhalingscursus worden gevolgd. Tijdens de herhalingscursus wordt getoetst of de kandidaten nog steeds aan de wettelijke eisen voldoen en de verrichtingen nog kunnen uitvoeren. Het examen bestaat uit een praktijktoets en geen theoriegedeelte.

Cursusinstituut L&P verzorgt deze cursus, welke 1 dag duurt (8 uur).
Tijdens de cursus worden de praktische handelingen herhaald en opnieuw geoefend. Eventuele veranderingen in het reanimatieprotocol worden uiteraard ook meegenomen.
L&P maakt bij de herhalingscursussen gebruik van een lotusslachtoffer om de werkelijkheid zoveel mogelijk te benaderen. Bij echte, levensbedreigende incidenten werkt dit zonder meer in het voordeel van de BHV-er. De cursisten reageren hier zonder uitzondering zeer enthousiast op.

Naast de basiscursus kan er ook gekozen worden voor extra accenten tijdens de lessen. Een leidster in de kinderopvang heeft immers met andere incidenten te maken dan een medewerker in de horeca. L&P houdt hier rekening mee en biedt een BHV opleiding op maat. Voor medewerkers in de kinderopvang wordt bijvoorbeeld kinderreanimatie meegenomen in het cursuspakket. Bij ons geldt: elk bedrijf is anders dus ook de BHV opleiding!

Nazorg

Bij Cursusinstituut L&P blijft het niet alleen bij het geven van een cursus. Hebt u, als cursist, behoefte aan nadere informatie of wilt u een incident met ons (na-) bespreken dan kan dat. Dit is kosteloos en gebeurt altijd met een terzake deskundige.Naast de basiscursus kan er ook gekozen worden voor extra accenten tijdens de lessen. Een leidster in de kinderopvang heeft immers met andere incidenten te maken dan een medewerker in de horeca. L&P houdt hier rekening mee en biedt een BHV opleiding op maat. Voor medewerkers in de kinderopvang wordt bijvoorbeeld kinderreanimatie meegenomen in het cursuspakket. Bij ons geldt: elk bedrijf is anders dus ook de BHV opleiding!